بیوگرافی کامل رضا قهری

متن کامل بیوگرافی رضا قهری

«رضا قهری» در آثاری همچون «تونل»، «نظام از راست»، «مانا»، «زن شرقی»، «بچه‌های آسمان»، «آن سه»، «زمهریر»، «کارناوال مرگ»، «پرنده باز کوچک» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا قهری

«رضا قهری» در آثاری همچون «تونل»، «نظام از راست»، «مانا»، «زن شرقی»، «بچه‌های آسمان»، «آن سه»، «زمهریر»، «کارناوال مرگ»، «پرنده باز کوچک» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «جانشین مدیر تولید»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
7.8
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1388
5.7
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا قهری