بیوگرافی کامل مهدی ذاکری

متن کامل بیوگرافی مهدی ذاکری

«مهدی ذاکری» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «علی و دنی»، «موج سوم»، «داستان سامرا» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی ذاکری

«مهدی ذاکری» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «علی و دنی»، «موج سوم»، «داستان سامرا» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1394
6.6
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی ذاکری