بیوگرافی کامل فریبا لشکری

متن کامل بیوگرافی فریبا لشکری

«فریبا لشکری» در آثاری همچون «پاتک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا لشکری

«فریبا لشکری» در آثاری همچون «پاتک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1374
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا لشکری

آخرین مشارکت های کاربران