پاتک (1375)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1375/01/29

یک گروه نظامی برای انهدام پل الخلیل به خاک عراق نفوذ می‌کنند اما توسط نیروهای عراقی به اسارت گرفته می‌شوند. فرمانده (حسین‌ گیل) به همراه سه تن از دوستانش وانمود به همکاری با دشمن می‌کنند و با طرح نقشه ماجراهای دیگر را طرح‌ریزی می‌کنند.

یک گروه نظامی برای انهدام پل الخلیل به خاک عراق نفوذ می‌کنند اما توسط نیروهای عراقی به اسارت گرفته می‌شوند. فرمانده (حسین‌ گیل) به همراه سه تن از دوستانش وانمود به همکاری با دشمن می‌کنند و با طرح نقشه ماجراهای دیگر را طرح‌ریزی می‌کنند.

سایر اطلاعات فیلم پاتک

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

یک گروه نظامی برای انهدام پل الخلیل به خاک عراق نفوذ می‌کنند اما توسط نیروهای عراقی به اسارت گرفته می‌شوند. فرمانده (حسین‌ گیل) به همراه سه تن از دوستانش وانمود به همکاری با دشمن می‌کنند و با طرح نقشه ماجراهای دیگر را طرح‌ریزی می‌کنند.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پاتک