بیوگرافی کامل جمال ساداتیان

متن کامل بیوگرافی جمال ساداتیان

«جمال ساداتیان» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «جامه‌دران»، «سایه روشن»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «انتهای خیابان هشتم»، «برف روی کاج‌ها»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «شبانه روز»، «دایره‌زنگی»، «چهارشنبه سوری»، «به رنگ ارغوان»، «شوریده»، «به من نگاه کن»، «ماهی و گربه» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمال ساداتیان

«جمال ساداتیان» در آثاری همچون «متری شیش و نیم»، «جامه‌دران»، «سایه روشن»، «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران»، «انتهای خیابان هشتم»، «برف روی کاج‌ها»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «شبانه روز»، «دایره‌زنگی»، «چهارشنبه سوری»، «به رنگ ارغوان»، «شوریده»، «به من نگاه کن»، «ماهی و گربه» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر تولید»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز جمال ساداتیان
جوایز جمال ساداتیان
جوایز جمال ساداتیان
جمال ساداتیان در جشنواره های مختلف 18 بار کاندید شده و 5 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمال ساداتیان