به من نگاه کن (1384)

129 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1384/05/12

آیتکین (لادن مستوفی) در نه ساگی و به دلیل فقر خانوادگی به همسری مرد مسنی به نام صحت (عبدمحمد انق) در می‌آید. او بر اثر ضرب وشتم شوهر از خانه می‌گریزد و با کمک دو زن (شراره یوسف‌نیا و فاطمه معتمدآریا) در امور اجتماعی و مردمی شرکت و به مقام قهرمانی دومیدانی کشور می‌رسد. اما قبل از افتتاحیه مراسم المپیک بانوان دستگیر می‌شود و اتفاقات دیگری برایش رقم می‌خورد.

آیتکین (لادن مستوفی) در نه ساگی و به دلیل فقر خانوادگی به همسری مرد مسنی به نام صحت (عبدمحمد انق) در می‌آید. او بر اثر ضرب وشتم شوهر از خانه می‌گریزد و با کمک دو زن (شراره یوسف‌نیا و فاطمه معتمدآریا) در امور اجتماعی و مردمی شرکت و به مقام قهرمانی دومیدانی کشور می‌رسد. اما قبل از افتتاحیه مراسم المپیک بانوان دستگیر می‌شود و اتفاقات دیگری برایش رقم می‌خورد.

سایر اطلاعات فیلم به من نگاه کن

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

129 دقیقه

داستان

آیتکین (لادن مستوفی) در نه ساگی و به دلیل فقر خانوادگی به همسری مرد مسنی به نام صحت (عبدمحمد انق) در می‌آید. او بر اثر ضرب وشتم شوهر از خانه می‌گریزد و با کمک دو زن (شراره یوسف‌نیا و فاطمه معتمدآریا) در امور اجتماعی و مردمی شرکت و به مقام قهرمانی دومیدانی کشور می‌رسد. اما قبل از افتتاحیه مراسم المپیک بانوان دستگیر می‌شود و اتفاقات دیگری برایش رقم می‌خورد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل به من نگاه کن

آخرین مشارکت های کاربران