بیوگرافی کامل امان رحیمی

متن کامل بیوگرافی امان رحیمی

«امان رحیمی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «احتمال باران اسیدی»، «بیتابی بیتا»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امان رحیمی

«امان رحیمی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل دوم)»، «احتمال باران اسیدی»، «بیتابی بیتا»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امان رحیمی