بیوگرافی کامل رضا علی‌زاده

متن کامل بیوگرافی رضا علی‌زاده

«رضا علی‌زاده» در آثاری همچون «آقای هفت رنگ»، «موشو / مشت بر پوست»، «حوالی پاییز»، «کلبه»، «پل سیزدهم»، «صورتی»، «لامپ صد»، «سیمای زنی در دوردست»، «صفر» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا علی‌زاده

«رضا علی‌زاده» در آثاری همچون «آقای هفت رنگ»، «موشو / مشت بر پوست»، «حوالی پاییز»، «کلبه»، «پل سیزدهم»، «صورتی»، «لامپ صد»، «سیمای زنی در دوردست»، «صفر» به عنوان «بازیگر»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «دستیار تدارکات»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1383
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1392
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا علی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران