بیوگرافی کامل عبدالرضا منجزی

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا منجزی

«عبدالرضا منجزی» در آثاری همچون «شرقی»، «مشکل گیتی»، «متروپل»، «شبکه»، «تیغ و ابریشم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالرضا منجزی

«عبدالرضا منجزی» در آثاری همچون «شرقی»، «مشکل گیتی»، «متروپل»، «شبکه»، «تیغ و ابریشم» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.4
1394
6.8
1392
7.0
1389
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1364
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالرضا منجزی

نقدهای مرتبط عبدالرضا منجزی

آخرین مشارکت های کاربران