بیوگرافی کامل زهرا سعیدی

متولد: 05 اسفند 1332
در: ایران ، خوزستان ، آبادان

متن کامل بیوگرافی زهرا سعیدی

«زهرا سعیدی» در آثاری همچون «انتظار»، «دنیای گمشده»، «نفوذ»، «عمودیها»، «به رنگ خاک»، «نزدیکی‌های بهشت»، «ماه و پلنگ»، «تگرگ و آفتاب»، «حانیه»، «دربند اروند»، «بی‌قرار (فصل دوم)»، «بوی باران»، «رخنه»، «کیمیا»، «دزدان غیر دریایی»، «شبکه»، «پاریس تا پاریس»، «مسافر چی چست»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «چهره به چهره»، «یوسف پیامبر»، «کوچه محجوب»، «همسفران»، «سالاد فصل»، «دوشیزه»، «آبی مثل دریا»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «بی تو تنهایم»، «تیک»، «دختری به نام تندر»، «مریم مقدس»، «شیدا»، «طوطیا»، «به رنگ صدف»، «شیخ مفید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا سعیدی

«زهرا سعیدی» در آثاری همچون «انتظار»، «دنیای گمشده»، «نفوذ»، «عمودیها»، «به رنگ خاک»، «نزدیکی‌های بهشت»، «ماه و پلنگ»، «تگرگ و آفتاب»، «حانیه»، «دربند اروند»، «بی‌قرار (فصل دوم)»، «بوی باران»، «رخنه»، «کیمیا»، «دزدان غیر دریایی»، «شبکه»، «پاریس تا پاریس»، «مسافر چی چست»، «ملک سلیمان نبی (ع)»، «چهره به چهره»، «یوسف پیامبر»، «کوچه محجوب»، «همسفران»، «سالاد فصل»، «دوشیزه»، «آبی مثل دریا»، «سال سخت در خمین / صنوبر»، «بی تو تنهایم»، «تیک»، «دختری به نام تندر»، «مریم مقدس»، «شیدا»، «طوطیا»، «به رنگ صدف»، «شیخ مفید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا سعیدی