بیوگرافی کامل آرزو خلیلی

متن کامل بیوگرافی آرزو خلیلی

«آرزو خلیلی» در آثاری همچون «طهران تهران»، «کلانتری غیر انتفاعی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرزو خلیلی

«آرزو خلیلی» در آثاری همچون «طهران تهران»، «کلانتری غیر انتفاعی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1388
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرزو خلیلی