آبادانی‌ها (1372)

93 دقیقه
تاریخ اکران: 1372/11/23
کارگردان: کیانوش عیاری

درویش یک مرد جنگ زده (سعید پورصمیمی) برای امرارمعاش با پیکان نیمه جان خود مسافرکشی می کند. اما در حادثه ای ماشین ربوده می شود و تلاش برای پیدا کردن ماشین آغاز می شود. درویش با پسرش برنا(سعید شیخ زاده) به گورستان ماشین ها می روند. آن جا با حسن خوف (حسن رضایی) که متخصص اوراق ماشین است همراه می شوند و کوچه پس کوچه های شهررا برای پیدا کردن ماشین خود زیر پا می گذارند. نیروی انتظامی ماشین درویش را پیدا می کند. اما ماشین اوراق شده و دوباره از نوتلاش برای سر هم کردن قطعات ماشین شروع می شود. درویش مستاصل از بن بست هایی که روبرویش است تصمیم می گیرد از یک ماشین دزدی کند

درویش یک مرد جنگ زده (سعید پورصمیمی) برای امرارمعاش با پیکان نیمه جان خود مسافرکشی می کند. اما در حادثه ای ماشین ربوده می شود و تلاش برای پیدا کردن ماشین آغاز می شود. درویش با پسرش برنا(سعید شیخ زاده) به گورستان ماشین ها می روند. آن جا با حسن خوف (حسن رضایی) که متخصص اوراق ماشین است همراه می شوند و کوچه پس کوچه های شهررا برای پیدا کردن ماشین خود زیر پا می گذارند. نیروی انتظامی ماشین درویش را پیدا می کند. اما ماشین اوراق شده و دوباره از نوتلاش برای سر هم کردن قطعات ماشین شروع می شود. درویش مستاصل از بن بست هایی که روبرویش است تصمیم می گیرد از یک ماشین دزدی کند

جوایز آبادانی‌ها
جوایز آبادانی‌ها
جوایز آبادانی‌ها
آبادانی‌ها در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم آبادانی‌ها

اطلاعات کمپانی ها
حاشیه ها
  • عیاری درباره این‌که فیلم سیاه‌و سفید است اعلام کرده است که: تهران را خیلی چرکین می‌دیدم. رنگی در تهران نمی‌دیدم. تهران غبارآلود بود.

  • این فیلم برگرفته از فیلم «دزد دوچرخه» دسیکا است.

  • نام این فیلم در ابتدا قرار بود شغل دوم باشد که بعدها به آبادانی‌ها تغییر پیدا کرد.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

درویش یک مرد جنگ زده (سعید پورصمیمی) برای امرارمعاش با پیکان نیمه جان خود مسافرکشی می کند. اما در حادثه ای ماشین ربوده می شود و تلاش برای پیدا کردن ماشین آغاز می شود. درویش با پسرش برنا(سعید شیخ زاده) به گورستان ماشین ها می روند. آن جا با حسن خوف (حسن رضایی) که متخصص اوراق ماشین است همراه می شوند و کوچه پس کوچه های شهررا برای پیدا کردن ماشین خود زیر پا می گذارند. نیروی انتظامی ماشین درویش را پیدا می کند. اما ماشین اوراق شده و دوباره از نوتلاش برای سر هم کردن قطعات ماشین شروع می شود. درویش مستاصل از بن بست هایی که روبرویش است تصمیم می گیرد از یک ماشین دزدی کند

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل آبادانی‌ها

آخرین مشارکت های کاربران