بیوگرافی کامل نوبر قنبریان

متن کامل بیوگرافی نوبر قنبریان

«نوبر قنبریان» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «گلوگاه»، «مهتاب روی سکو»، «برگی بر شاخه»، «بیداری رویاها»، «دیگری»، «دختران»، «دل خون»، «اخراجی‌ها»، «گل یخ»، «رقص در غبار»، «عطش»، «سیندرلا»، «ساقی»، «شهرت»، «دفتری از آسمان»، «دلباخته»، «دختران انتظار»، «بوی پیراهن یوسف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نوبر قنبریان

«نوبر قنبریان» در آثاری همچون «محرمانه تهران»، «گلوگاه»، «مهتاب روی سکو»، «برگی بر شاخه»، «بیداری رویاها»، «دیگری»، «دختران»، «دل خون»، «اخراجی‌ها»، «گل یخ»، «رقص در غبار»، «عطش»، «سیندرلا»، «ساقی»، «شهرت»، «دفتری از آسمان»، «دلباخته»، «دختران انتظار»، «بوی پیراهن یوسف» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نوبر قنبریان

آخرین مشارکت های کاربران