بیوگرافی کامل معصومه بیات

متن کامل بیوگرافی معصومه بیات

«معصومه بیات» در آثاری همچون «رگ خواب»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «حوالی پاییز»، «بی‌پولی» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه بیات

«معصومه بیات» در آثاری همچون «رگ خواب»، «بیا از گذشته حرف بزنیم»، «حوالی پاییز»، «بی‌پولی» به عنوان «نویسنده فیلمنامه»، «طرح اولیه»، «مشاور فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز معصومه بیات
جوایز معصومه بیات
جوایز معصومه بیات
معصومه بیات در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه بیات

آخرین مشارکت های کاربران