بیوگرافی کامل هوشنگ درویش‌پور

متن کامل بیوگرافی هوشنگ درویش‌پور

«هوشنگ درویش‌پور» در آثاری همچون «رفقای خوب / امپراتور»، «دوباره پرواز خواهی کرد»، «هدف سخت»، «بی تو هرگز»، «سال‌های جوانی» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «چهره‌پرداز»، «تدوین‌گر»، «عکاس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی هوشنگ درویش‌پور

«هوشنگ درویش‌پور» در آثاری همچون «رفقای خوب / امپراتور»، «دوباره پرواز خواهی کرد»، «هدف سخت»، «بی تو هرگز»، «سال‌های جوانی» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «چهره‌پرداز»، «تدوین‌گر»، «عکاس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
0.0
1392
0.0
1377
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
0.0
1377
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
0.0
1377
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1377
0.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های هوشنگ درویش‌پور

آخرین مشارکت های کاربران