بیوگرافی کامل اسماعیل رضایی

متن کامل بیوگرافی اسماعیل رضایی

«اسماعیل رضایی» در آثاری همچون «آقای مدیر»، «کیمیا و خاک»، «در مسلخ عشق»، «آتش پنهان»، «کلوپ همسران»، «زیر سایه کنار»، «طبل بزرگ زیر پای چپ» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسماعیل رضایی

«اسماعیل رضایی» در آثاری همچون «آقای مدیر»، «کیمیا و خاک»، «در مسلخ عشق»، «آتش پنهان»، «کلوپ همسران»، «زیر سایه کنار»، «طبل بزرگ زیر پای چپ» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار»، «مدیر تولید»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1387
0.0
1369
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسماعیل رضایی

آخرین مشارکت های کاربران