بیوگرافی کامل متین فتوره‌چی

Matin Fatoorehchi

متولد: 03 دی 1381

متن کامل بیوگرافی متین فتوره‌چی

«متین فتوره‌چی» در آثاری همچون «ملک سلیمان نبی (ع)»، «درباره الی»، «حقیقت گم‌شده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.


کارهای دیگر:

بازی در تئاتر گرگ خیال باف و تئاتر مم و زین را در کارنامه دارد.

متن کامل بیوگرافی متین فتوره‌چی

«متین فتوره‌چی» در آثاری همچون «ملک سلیمان نبی (ع)»، «درباره الی»، «حقیقت گم‌شده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.


کارهای دیگر:

بازی در تئاتر گرگ خیال باف و تئاتر مم و زین را در کارنامه دارد.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.0
1387
5.5
1387
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های متین فتوره‌چی

آخرین مشارکت های کاربران