پس كوچه‌های شمرون (1391)

79 دقیقه
تاریخ اکران: 1391/03/24

نازنین بعد از چند ماه، امروز از شهرش به تهران آمده تا طلاقش را از امیر بگیرد. آن‌هادر محضر متوجه می‌شوند که باید دو شاهد مرد و دو شاهد زن برای ثبت طلاقشان داشته باشند. این موضوع اتفاقاتی را برای آن‌ها به همراه دارد.

نازنین بعد از چند ماه، امروز از شهرش به تهران آمده تا طلاقش را از امیر بگیرد. آن‌هادر محضر متوجه می‌شوند که باید دو شاهد مرد و دو شاهد زن برای ثبت طلاقشان داشته باشند. این موضوع اتفاقاتی را برای آن‌ها به همراه دارد.

سایر اطلاعات فیلم پس كوچه‌های شمرون

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

79 دقیقه

داستان

نازنین بعد از چند ماه، امروز از شهرش به تهران آمده تا طلاقش را از امیر بگیرد. آن‌هادر محضر متوجه می‌شوند که باید دو شاهد مرد و دو شاهد زن برای ثبت طلاقشان داشته باشند. این موضوع اتفاقاتی را برای آن‌ها به همراه دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پس كوچه‌های شمرون

آخرین مشارکت های کاربران