بیوگرافی کامل محمدرضا غیاث‌آبادی

متن کامل بیوگرافی محمدرضا غیاث‌آبادی

«محمدرضا غیاث‌آبادی» در آثاری همچون «دوردست ها»، «اسب سفید پادشاه»، «آتیش بازی»، «آقای هنرپیشه»، «عکاسخانه»، «مهتاب روی سکو»، «پسر آدم دختر حوا»، «فرود در غربت»، «دیوار»، «شوخی»، «حرفه ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا غیاث‌آبادی

«محمدرضا غیاث‌آبادی» در آثاری همچون «دوردست ها»، «اسب سفید پادشاه»، «آتیش بازی»، «آقای هنرپیشه»، «عکاسخانه»، «مهتاب روی سکو»، «پسر آدم دختر حوا»، «فرود در غربت»، «دیوار»، «شوخی»، «حرفه ای» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا غیاث‌آبادی

آخرین مشارکت های کاربران