بیوگرافی کامل فرهنگ شعبانی

متن کامل بیوگرافی فرهنگ شعبانی

«فرهنگ شعبانی» در آثاری همچون «زندانی 707»، «علی و دنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرهنگ شعبانی

«فرهنگ شعبانی» در آثاری همچون «زندانی 707»، «علی و دنی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1380
6.6
1379
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرهنگ شعبانی

آخرین مشارکت های کاربران