بیوگرافی کامل فخری سلطانی

متن کامل بیوگرافی فخری سلطانی

«فخری سلطانی» در آثاری همچون «سارای»، «معجزه خنده»، «فصل پنجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فخری سلطانی

«فخری سلطانی» در آثاری همچون «سارای»، «معجزه خنده»، «فصل پنجم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1376
7.0
1375
7.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فخری سلطانی

آخرین مشارکت های کاربران