بیوگرافی کامل فرج‌الله گل‌سفیدی

متن کامل بیوگرافی فرج‌الله گل‌سفیدی

«فرج‌الله گل‌سفیدی» در آثاری همچون «بلور باران»، «وام عسل»، «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «به وقت طلاق»، «بچه مهندس»، «ثبت با سند برابر است»، «برادر»، «در حاشیه»، «سی و نه هفته»، «اکازیون»، «کنار تو میخندم»، «سایه بان»، «یاور»، «هشت بهشت»، «کیمیا»، «پس كوچه‌های شمرون»، «زن.مرد.زندگی...»، «خاطره گمشده»، «بدون اجازه»، «دیو و دلبر»، «تاوان»، «جاده دوستی»، «دنیا»، «جاده‌های سبز شمالی»، «فرار بزرگ»، «7 گذرگاه»، «ماموریت آقای شادی»، «سیرک بزرگ»، «دو همسفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فرج‌الله گل‌سفیدی

«فرج‌الله گل‌سفیدی» در آثاری همچون «بلور باران»، «وام عسل»، «دنیای گمشده»، «بهترین سال‌های زندگی ما»، «به وقت طلاق»، «بچه مهندس»، «ثبت با سند برابر است»، «برادر»، «در حاشیه»، «سی و نه هفته»، «اکازیون»، «کنار تو میخندم»، «سایه بان»، «یاور»، «هشت بهشت»، «کیمیا»، «پس كوچه‌های شمرون»، «زن.مرد.زندگی...»، «خاطره گمشده»، «بدون اجازه»، «دیو و دلبر»، «تاوان»، «جاده دوستی»، «دنیا»، «جاده‌های سبز شمالی»، «فرار بزرگ»، «7 گذرگاه»، «ماموریت آقای شادی»، «سیرک بزرگ»، «دو همسفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فرج‌الله گل‌سفیدی

آخرین مشارکت های کاربران