تاریخ اکران: 1372/01/04

آقای شادی(علی‌رضا خمسه) و همسرش(شهره لرستانی) در انتظار نوزادی هستند که به زندگی‌شان شور و نشاط ببخشد.آن‌‌ها که هردو بازرس بیمه‌ی اجتماعی هستند مسئول پیگیری پرونده کارگری (عبدالرضا اکبری) می‌شوند که مسسول برق یک کارخانه خصوصی بوده و حالا بعد از آتش سوزی کارخانه مقصر شناخته شده است. خانم و آقای شادی برای حل این مساله با لباس مبدل وارد کارخانه می‌شوند و پی به رازهایی می برند.

آقای شادی(علی‌رضا خمسه) و همسرش(شهره لرستانی) در انتظار نوزادی هستند که به زندگی‌شان شور و نشاط ببخشد.آن‌‌ها که هردو بازرس بیمه‌ی اجتماعی هستند مسئول پیگیری پرونده کارگری (عبدالرضا اکبری) می‌شوند که مسسول برق یک کارخانه خصوصی بوده و حالا بعد از آتش سوزی کارخانه مقصر شناخته شده است. خانم و آقای شادی برای حل این مساله با لباس مبدل وارد کارخانه می‌شوند و پی به رازهایی می برند.

سایر اطلاعات فیلم ماموریت آقای شادی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

آقای شادی(علی‌رضا خمسه) و همسرش(شهره لرستانی) در انتظار نوزادی هستند که به زندگی‌شان شور و نشاط ببخشد.آن‌‌ها که هردو بازرس بیمه‌ی اجتماعی هستند مسئول پیگیری پرونده کارگری (عبدالرضا اکبری) می‌شوند که مسسول برق یک کارخانه خصوصی بوده و حالا بعد از آتش سوزی کارخانه مقصر شناخته شده است. خانم و آقای شادی برای حل این مساله با لباس مبدل وارد کارخانه می‌شوند و پی به رازهایی می برند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل ماموریت آقای شادی

آخرین مشارکت های کاربران