بیوگرافی کامل حسین اکبری

متن کامل بیوگرافی حسین اکبری

«حسین اکبری» در آثاری همچون «آتش پنهان»، «مکبص»، «هزارتو»، «سارا و آیدا»، «هجوم»، «در سکوت»، «نزدیکتر»، «آشغال‌های دوست داشتنی»، «دخترعمو و پسرعمو»، «راه آبی ابریشم»، «پوست موز»، «بادیگارد»، «شاهزاده ایرانی»، «پل چوبی»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «گروه فیلمبرداری»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «امور مالی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین اکبری

«حسین اکبری» در آثاری همچون «آتش پنهان»، «مکبص»، «هزارتو»، «سارا و آیدا»، «هجوم»، «در سکوت»، «نزدیکتر»، «آشغال‌های دوست داشتنی»، «دخترعمو و پسرعمو»، «راه آبی ابریشم»، «پوست موز»، «بادیگارد»، «شاهزاده ایرانی»، «پل چوبی»، «چراغ قرمز» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «گروه فیلمبرداری»، «جانشین مدیر تولید»، «حمل و نقل»، «امور مالی»، «هنرور»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
صدور پروانه ساخت
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1397
6.9
1395
6.7
1395
7.0
1394
7.0
1393
6.7
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1387
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین اکبری

آخرین مشارکت های کاربران