بیوگرافی کامل سیاوش قاسمی

متن کامل بیوگرافی سیاوش قاسمی

«سیاوش قاسمی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «مکتب خانه غیر انتفاعی»، «بدون شرط»، «دنیای گمشده»، «همسرایی»، «آخرین بازی»، «آد»، «مثبت دات منفی»، «آینه درون»، «سه پنج دو»، «آزادراه»، «قلقلک»، «جایزه بزرگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیاوش قاسمی

«سیاوش قاسمی» در آثاری همچون «صداست که می‌ماند»، «مکتب خانه غیر انتفاعی»، «بدون شرط»، «دنیای گمشده»، «همسرایی»، «آخرین بازی»، «آد»، «مثبت دات منفی»، «آینه درون»، «سه پنج دو»، «آزادراه»، «قلقلک»، «جایزه بزرگ» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیاوش قاسمی

آخرین مشارکت های کاربران