بیوگرافی کامل معصومه کرمی

متن کامل بیوگرافی معصومه کرمی

«معصومه کرمی» در آثاری همچون «نسل سوخته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی معصومه کرمی

«معصومه کرمی» در آثاری همچون «نسل سوخته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های معصومه کرمی

آخرین مشارکت های کاربران