بیوگرافی کامل زهره مجابی

متن کامل بیوگرافی زهره مجابی

«زهره مجابی» در آثاری همچون «کلاه گیس»، «الم شنگه»، «سه درجه تب»، «فراری»، «مأمور بدرقه»، «مجنون لیلی»، «دایناسور»، «کاکتوس 3»، «عشق فیلم»، «عزیزم من کوک نیستم»، «مرد بارانی»، «بودن یا نبودن»، «مرد عوضی»، «ایلیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهره مجابی

«زهره مجابی» در آثاری همچون «کلاه گیس»، «الم شنگه»، «سه درجه تب»، «فراری»، «مأمور بدرقه»، «مجنون لیلی»، «دایناسور»، «کاکتوس 3»، «عشق فیلم»، «عزیزم من کوک نیستم»، «مرد بارانی»، «بودن یا نبودن»، «مرد عوضی»، «ایلیا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز زهره مجابی
جوایز زهره مجابی
جوایز زهره مجابی
زهره مجابی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهره مجابی