مرد بارانی (1379)

109 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1379/04/23

دکتر بارانی (فرامرز قریبیان) موفق به کشفی مهم در بیماری سرطان می شود. او رابطه خوبی با همسرش (رؤیا تیموریان) و فرزندانش ندارد. پسرش خانه را ترک و دخترش ازدواج کرده است. با بازگشت زیبا رازی (مهتاب کرامتی) یکی از متخصصان سرطان شناسی و دانشجوی سابق دکتر بارانی به ایران، دکتر دچار بحران عاطفی عجیبی می شود و زندگی و حرفه اش به مخاطره می افتد.

دکتر بارانی (فرامرز قریبیان) موفق به کشفی مهم در بیماری سرطان می شود. او رابطه خوبی با همسرش (رؤیا تیموریان) و فرزندانش ندارد. پسرش خانه را ترک و دخترش ازدواج کرده است. با بازگشت زیبا رازی (مهتاب کرامتی) یکی از متخصصان سرطان شناسی و دانشجوی سابق دکتر بارانی به ایران، دکتر دچار بحران عاطفی عجیبی می شود و زندگی و حرفه اش به مخاطره می افتد.

جوایز مرد بارانی
جوایز مرد بارانی
جوایز مرد بارانی
مرد بارانی در جشنواره های مختلف 15 بار کاندید شده و 3 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم مرد بارانی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

109 دقیقه

داستان

دکتر بارانی (فرامرز قریبیان) موفق به کشفی مهم در بیماری سرطان می شود. او رابطه خوبی با همسرش (رؤیا تیموریان) و فرزندانش ندارد. پسرش خانه را ترک و دخترش ازدواج کرده است. با بازگشت زیبا رازی (مهتاب کرامتی) یکی از متخصصان سرطان شناسی و دانشجوی سابق دکتر بارانی به ایران، دکتر دچار بحران عاطفی عجیبی می شود و زندگی و حرفه اش به مخاطره می افتد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مرد بارانی