بیوگرافی کامل سیاوش محمدی

متن کامل بیوگرافی سیاوش محمدی

«سیاوش محمدی» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «ارغوان»، «افسانه شکارچیان گرگ»، «در شب عروسی»، «باد در علفزار می پیچید»، «آتشکار»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت»، «مرثیه برف»، «شبانه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیاوش محمدی

«سیاوش محمدی» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «ارغوان»، «افسانه شکارچیان گرگ»، «در شب عروسی»، «باد در علفزار می پیچید»، «آتشکار»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت»، «مرثیه برف»، «شبانه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار دوم فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
7.0
1386
0.0
1385
7.0
1383
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیاوش محمدی

آخرین مشارکت های کاربران