بیوگرافی کامل مسعود اوسطی

متن کامل بیوگرافی مسعود اوسطی

«مسعود اوسطی» در آثاری همچون «بیداری»، «سه و نیم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود اوسطی

«مسعود اوسطی» در آثاری همچون «بیداری»، «سه و نیم» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود اوسطی

آخرین مشارکت های کاربران