بیوگرافی کامل وحید فتحعلی

متن کامل بیوگرافی وحید فتحعلی

«وحید فتحعلی» در آثاری همچون «خروس جنگی»، «آزمایشگاه»، «سفر به هیدالو» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی وحید فتحعلی

«وحید فتحعلی» در آثاری همچون «خروس جنگی»، «آزمایشگاه»، «سفر به هیدالو» به عنوان «بازیگر»، «دستیار صحنه»، «حمل و نقل» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های وحید فتحعلی

آخرین مشارکت های کاربران