بیوگرافی کامل حمید شهبازی

متن کامل بیوگرافی حمید شهبازی

«حمید شهبازی» در آثاری همچون «بودن یا نبودن»، «غزال»، «آتش پنهان»، «ساخت ایران 2»، «اسب سفید پادشاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمید شهبازی

«حمید شهبازی» در آثاری همچون «بودن یا نبودن»، «غزال»، «آتش پنهان»، «ساخت ایران 2»، «اسب سفید پادشاه» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1377
7.0
1374
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
9.2
1396
6.7
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید شهبازی

آخرین مشارکت های کاربران