بیوگرافی کامل امیرکاوه آهنین‌جان

متن کامل بیوگرافی امیرکاوه آهنین‌جان

«امیرکاوه آهنین‌جان» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «آسمان من»، «ویلای من»، «گوی مرگ»، «انتقال»، «وقتی همه خوابیم»، «آخرین دعوت»، «زخم های رویا»، «شهریار»، «پابرهنه در بهشت»، «عشق فیلم»، «ارتفاع پست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرکاوه آهنین‌جان

«امیرکاوه آهنین‌جان» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)»، «آسمان من»، «ویلای من»، «گوی مرگ»، «انتقال»، «وقتی همه خوابیم»، «آخرین دعوت»، «زخم های رویا»، «شهریار»، «پابرهنه در بهشت»، «عشق فیلم»، «ارتفاع پست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرکاوه آهنین‌جان

آخرین مشارکت های کاربران