بیوگرافی کامل امیرحسین شهیدیان

متن کامل بیوگرافی امیرحسین شهیدیان

«امیرحسین شهیدیان» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرحسین شهیدیان

«امیرحسین شهیدیان» در آثاری همچون «نشانی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرحسین شهیدیان

آخرین مشارکت های کاربران