بیوگرافی کامل محمد صالحی

متن کامل بیوگرافی محمد صالحی

«محمد صالحی» در آثاری همچون «آقای هفت رنگ»، «یک وجب از آسمان»، «جزیره آهنی»، «لبه تیغ»، «زندگی بدون زندگی»، «حمال طلا»، «اوسیا»، «حراج»، «سنگ اول»، «شاید عشق نبود»، «جعبه موسیقی»، «دوزخ، برزخ، بهشت»، «سه زن»، «سینه سرخ»، «یک بوس کوچولو»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «شکوفه‌های سنگی»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «سیزده 59»، «کتاب قانون»، «شهرزاد»، «شبکه»، «شکلات داغ»، «تا آخرین نفس»، «انسان ها»، «زادبوم»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «ابد و یک روز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد صالحی

«محمد صالحی» در آثاری همچون «آقای هفت رنگ»، «یک وجب از آسمان»، «جزیره آهنی»، «لبه تیغ»، «زندگی بدون زندگی»، «حمال طلا»، «اوسیا»، «حراج»، «سنگ اول»، «شاید عشق نبود»، «جعبه موسیقی»، «دوزخ، برزخ، بهشت»، «سه زن»، «سینه سرخ»، «یک بوس کوچولو»، «صحنه جرم ورود ممنوع»، «شکوفه‌های سنگی»، «فصل ممنوعه / سیف‌الله»، «سیزده 59»، «کتاب قانون»، «شهرزاد»، «شبکه»، «شکلات داغ»، «تا آخرین نفس»، «انسان ها»، «زادبوم»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «ابد و یک روز» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار»، «دستیار صدابردار»، «مدیر تدارکات»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
7.1
1382
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.9
1397
0.0
1394
6.9
1392
7.0
1388
7.0
1383
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1393
7.0
1389
6.9
1388
0.0
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد صالحی