لبه تیغ (1372)

97 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1372/09/17

یک باند قاچاق پس از ربودن سنگ قیمتی تحت پیگیری دو مامور قرار می گیرند. آنها قصد دارند که این سنگ را در حراج لندن به فروش برسانند. صادق(بیژن امکانیان) افسر تجسس پرونده است که با یکی از قاچاقچیان به نام «ساسان روزبه» طرح دوستی می ریزد و به باند آن ها نزدیک می شود. اعضای گروه را شناسایی می کند و در این ماجرا به روزبه و همسرش کمک های زیادی می کند. همزمان با نزدیک شدن به اعضای اصلی باند، قاچاقچیان نیز به هویت اصلی او پی میبرند و او باید جان خودش را نجات دهد.

یک باند قاچاق پس از ربودن سنگ قیمتی تحت پیگیری دو مامور قرار می گیرند. آنها قصد دارند که این سنگ را در حراج لندن به فروش برسانند. صادق(بیژن امکانیان) افسر تجسس پرونده است که با یکی از قاچاقچیان به نام «ساسان روزبه» طرح دوستی می ریزد و به باند آن ها نزدیک می شود. اعضای گروه را شناسایی می کند و در این ماجرا به روزبه و همسرش کمک های زیادی می کند. همزمان با نزدیک شدن به اعضای اصلی باند، قاچاقچیان نیز به هویت اصلی او پی میبرند و او باید جان خودش را نجات دهد.

سایر اطلاعات فیلم لبه تیغ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

97 دقیقه

داستان

یک باند قاچاق پس از ربودن سنگ قیمتی تحت پیگیری دو مامور قرار می گیرند. آنها قصد دارند که این سنگ را در حراج لندن به فروش برسانند. صادق(بیژن امکانیان) افسر تجسس پرونده است که با یکی از قاچاقچیان به نام «ساسان روزبه» طرح دوستی می ریزد و به باند آن ها نزدیک می شود. اعضای گروه را شناسایی می کند و در این ماجرا به روزبه و همسرش کمک های زیادی می کند. همزمان با نزدیک شدن به اعضای اصلی باند، قاچاقچیان نیز به هویت اصلی او پی میبرند و او باید جان خودش را نجات دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل لبه تیغ