بیوگرافی کامل منصور رسولی

متن کامل بیوگرافی منصور رسولی

«منصور رسولی» در آثاری همچون «دنیای وارونه»، «پرواز از اردوگاه»، «انفجار در اتاق عمل»، «نقش عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منصور رسولی

«منصور رسولی» در آثاری همچون «دنیای وارونه»، «پرواز از اردوگاه»، «انفجار در اتاق عمل»، «نقش عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1376
7.0
1372
0.0
1370
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منصور رسولی

آخرین مشارکت های کاربران