نقش عشق (1370)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1370/08/15

دو دانشجو در موزه ی هنرهای سنتی تابلویی بدون امضا می‌بینند که گفته می‌شود کار دو نقاش قهوه خانه ای است. آن ها به تحقیق درباره زندگی و آثار نقاش‌ها می‌پردازند و با این پیگیری رازهایی از زندگی نقاش اصلی برملا می‌شود.

دو دانشجو در موزه ی هنرهای سنتی تابلویی بدون امضا می‌بینند که گفته می‌شود کار دو نقاش قهوه خانه ای است. آن ها به تحقیق درباره زندگی و آثار نقاش‌ها می‌پردازند و با این پیگیری رازهایی از زندگی نقاش اصلی برملا می‌شود.

جوایز نقش عشق
جوایز نقش عشق
جوایز نقش عشق
نقش عشق در جشنواره های مختلف 9 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نقش عشق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

دو دانشجو در موزه ی هنرهای سنتی تابلویی بدون امضا می‌بینند که گفته می‌شود کار دو نقاش قهوه خانه ای است. آن ها به تحقیق درباره زندگی و آثار نقاش‌ها می‌پردازند و با این پیگیری رازهایی از زندگی نقاش اصلی برملا می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نقش عشق