بیوگرافی کامل حسین زمانی

متن کامل بیوگرافی حسین زمانی

«حسین زمانی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «رهایم نکن»، «پنچری»، «کار کثیف»، «بیست و یک روز بعد»، «مجرد 40 ساله»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «آدم آهنی»، «ترش و شیرین»، «پاکباخته»، «تشکیلات»، «آقای هالو»، «فرید میگه ساعت 8»، «به وقت شام»، «روباه»، «تو را دوست دارم»، «غریبانه»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین زمانی

«حسین زمانی» در آثاری همچون «ساخت ایران 2»، «رهایم نکن»، «پنچری»، «کار کثیف»، «بیست و یک روز بعد»، «مجرد 40 ساله»، «یک دقیقه و یازده ثانیه»، «آدم آهنی»، «ترش و شیرین»، «پاکباخته»، «تشکیلات»، «آقای هالو»، «فرید میگه ساعت 8»، «به وقت شام»، «روباه»، «تو را دوست دارم»، «غریبانه»، «مانا» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «حمل و نقل»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین زمانی