بیوگرافی کامل پروین ملکی

متن کامل بیوگرافی پروین ملکی

«پروین ملکی» در آثاری همچون «به خاطر عزیز»، «دو کیلومتر به کردان»، «بیست و یک روز بعد»، «بن‌بست وثوق»، «صدای منو می شنوید»، «شهر هزار رنگ»، «مرداد»، «گینس»، «فرار سرباز شایان»، «احتمال باران اسیدی»، «شهرزاد»، «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «خواب زده‌ها»، «بی‌خوابی»، «کیمیا»، «رژیم طلایی»، «به خاطر پونه»، «دهلیز»، «پله آخر»، «من مادر هستم»، «فال قهوه»، «دزدان خیابان جردن»، «سوت پایان»، «مهتاب روی سکو»، «طهران تهران»، «دلداده»، «صبح روز هفتم»، «شب حورا»، «مجنون لیلی»، «ترش و شیرین»، «راه شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی پروین ملکی

«پروین ملکی» در آثاری همچون «به خاطر عزیز»، «دو کیلومتر به کردان»، «بیست و یک روز بعد»، «بن‌بست وثوق»، «صدای منو می شنوید»، «شهر هزار رنگ»، «مرداد»، «گینس»، «فرار سرباز شایان»، «احتمال باران اسیدی»، «شهرزاد»، «کوچه بی‌نام»، «مردن به وقت شهريور»، «خواب زده‌ها»، «بی‌خوابی»، «کیمیا»، «رژیم طلایی»، «به خاطر پونه»، «دهلیز»، «پله آخر»، «من مادر هستم»، «فال قهوه»، «دزدان خیابان جردن»، «سوت پایان»، «مهتاب روی سکو»، «طهران تهران»، «دلداده»، «صبح روز هفتم»، «شب حورا»، «مجنون لیلی»، «ترش و شیرین»، «راه شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های پروین ملکی