بیوگرافی کامل آزاده قوام

متن کامل بیوگرافی آزاده قوام

«آزاده قوام» در آثاری همچون «موش»، «حبیب آقا»، «صفر»، «دم سرخ‌ها»، «هفت معکوس»، «شروع یک پایان»، «عشق و جنون»، «دریاچه ماهی»، «رگ خواب»، «کاغذ بی‌خط»، «حقیقت گم‌شده» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده قوام

«آزاده قوام» در آثاری همچون «موش»، «حبیب آقا»، «صفر»، «دم سرخ‌ها»، «هفت معکوس»، «شروع یک پایان»، «عشق و جنون»، «دریاچه ماهی»، «رگ خواب»، «کاغذ بی‌خط»، «حقیقت گم‌شده» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

جوایز آزاده قوام
جوایز آزاده قوام
جوایز آزاده قوام
آزاده قوام در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1396
4.8
1395
0.0
1394
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
1396
1.0
1395
4.8
1395
7.3
1394
0.0
1394
0.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1386
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده قوام