بیوگرافی کامل آزاده

متن کامل بیوگرافی آزاده

« آزاده» در آثاری همچون «نیرنگ دختران»، «دختر کوهستان»، «زنگ‌های خطر»، «ترس و تاریکی»، «اشک شوق»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «عسل تلخ»، «کی به کیه»، «دوستان یکرنگ»، «دست تقدیر»، «پایان رنج‌ها»، «آخرین شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده

« آزاده» در آثاری همچون «نیرنگ دختران»، «دختر کوهستان»، «زنگ‌های خطر»، «ترس و تاریکی»، «اشک شوق»، «تازه به‌دوران رسیده «از کجا آورده‌ای؟»»، «عسل تلخ»، «کی به کیه»، «دوستان یکرنگ»، «دست تقدیر»، «پایان رنج‌ها»، «آخرین شب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده