دست تقدیر (1338)

120 دقیقه
تاریخ اکران: 1338/02/16
کارگردان: گرجی عبادیا

سایر اطلاعات فیلم دست تقدیر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

120 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دست تقدیر