دوستان یکرنگ (اکران نشده)

100 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
کارگردان: عباس شباویز

سایر اطلاعات فیلم دوستان یکرنگ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

100 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل دوستان یکرنگ

آخرین مشارکت های کاربران