بیوگرافی کامل میراحمد (احمد) ایروانلو

متن کامل بیوگرافی میراحمد (احمد) ایروانلو

«میراحمد (احمد) ایروانلو» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «صمد در راه اژدها»، «کلاغ»، «آدمک»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میراحمد (احمد) ایروانلو

«میراحمد (احمد) ایروانلو» در آثاری همچون «صمد در به در می شود / از ماجراهای صمد در شهر»، «صمد در راه اژدها»، «کلاغ»، «آدمک»، «فرشته‌ای در خانه من»، «خداداد» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میراحمد (احمد) ایروانلو

آخرین مشارکت های کاربران