بیوگرافی کامل قدرت الله بزرگی

Ghodrat Allah Bozorgi

متن کامل بیوگرافی قدرت الله بزرگی

«قدرت الله بزرگی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «وکیل بند»، «پاداش یک مرد»، «حرفه‌ای»، «غلام‌زنگی»، «طاهر»، «باشرف‌ها»، «گردش روزگار» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی قدرت الله بزرگی

«قدرت الله بزرگی» در آثاری همچون «گناه مادر»، «وکیل بند»، «پاداش یک مرد»، «حرفه‌ای»، «غلام‌زنگی»، «طاهر»، «باشرف‌ها»، «گردش روزگار» به عنوان «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1395
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1354
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
0.0
1395
0.0
1355
0.0
1351
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های قدرت الله بزرگی

آخرین مشارکت های کاربران