تاریخ اکران: 1355/02/28
کارگردان: قدرت الله بزرگی

یک بازپرس بیمه(فیروز) مامور کشف مقداری جواهر به سرقت رفته می‌شود. او برای این کار با(لی‌لی) که پدرش جواهرات را پیدا کرده طرح دوستی می‌ریزد و ماجراهایی را رقم می‌زند.

یک بازپرس بیمه(فیروز) مامور کشف مقداری جواهر به سرقت رفته می‌شود. او برای این کار با(لی‌لی) که پدرش جواهرات را پیدا کرده طرح دوستی می‌ریزد و ماجراهایی را رقم می‌زند.

سایر اطلاعات فیلم حرفه‌ای

اطلاعات تکمیلی
داستان

یک بازپرس بیمه(فیروز) مامور کشف مقداری جواهر به سرقت رفته می‌شود. او برای این کار با(لی‌لی) که پدرش جواهرات را پیدا کرده طرح دوستی می‌ریزد و ماجراهایی را رقم می‌زند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حرفه‌ای