بیوگرافی کامل بهارک

متن کامل بیوگرافی بهارک

« بهارک» در آثاری همچون «بلوچ»، «استوار و پاسبان»، «ملاممد‌جان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهارک

« بهارک» در آثاری همچون «بلوچ»، «استوار و پاسبان»، «ملاممد‌جان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.2
1351
0.0
1351
0.0
1350
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهارک