بیوگرافی کامل فخری پازوکی

متن کامل بیوگرافی فخری پازوکی

«فخری پازوکی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «وسوسه»، «هم‌قسم»، «چشمه»، «عمو یادگار»، «آقای هالو»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «گناه من چیست؟»، «پریچهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فخری پازوکی

«فخری پازوکی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «وسوسه»، «هم‌قسم»، «چشمه»، «عمو یادگار»، «آقای هالو»، «گناه والدین / پاتو به اندازه گلیمت دراز کن»، «گناه من چیست؟»، «پریچهر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فخری پازوکی

آخرین مشارکت های کاربران