گناه من چیست؟ (1343)

116 دقیقه
تاریخ اکران: 1343/12/15
کارگردان: گرجی عبادیا

سایر اطلاعات فیلم گناه من چیست؟

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

116 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل گناه من چیست؟

آخرین مشارکت های کاربران